Networks Events

  • 03.05.2018.

Općina Centar u Networksu

Tema sastanka bila je uspostavljanje potrebne infrastrukture za apliciranje projekata prema raznim pristupnim fondovima.

 

– Namjera Općine Centar je napraviti pogodan ambijent svima onima koji žele da steknu nova saznanja potrebna za ovakve vrste projekata. Također želimo da općinsku administraciju dovedemo na zavidni nivo znanja koji će im pomoći pri apliciranju projekata iz raznih fondova, a u tome će nam svakako poslužiti saradnja sa predstavnicima Zagreba i Ptuja, koji imaju veliko iskustvo u ovom poslu. Prvi korak je potpisivanje memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji u kojem ćemo definisati ulogu svih učesnika ovog projekta odnosno vladinog, nevladinog i privrednog sektora. Općina Centar svake godine povećava sredstva za obuku i dodatnu edukaciju mladog i stručnog kadra poput obuke za programere, kao i za pokretanje start-up biznisa. U saradnji sa svojim partnerima želimo pokrenuti program obuke za pisanje projekata prema domaćim i evropskim fondovima za djecu šehida i poginulih boraca, ratnih-vojnih invalida i demobilisanih boraca za šta u općinskom budžetu namjeravamo izdvojiti skoro 200.000 KM. Za početak možemo aplicirati za sredstva iz oblasti ekologije i povećanja energetske efikasnosti objekata, inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju i osoba iz manjinskih etničkih zajednica, prevazilaženje etničkih razlika...., objasnio je načelnik Ajnadžić.

 

Općina Centar sa firmom Networks INT d.o.o. ima uspostavljenju izuzetno dobru saradnju. Ova firma pruža mladim preduzetnicima i inovatorima veliki coworking prostor, edukativni i biznis centar, sobu za foto i video produkciju, te ostale sadržaje namijenjene inspirisanju i razvoju kreativnosti talenata iz svih profesija. Ovom saradnjom se želi omogućiti nezaposlenim mladim ljudima sa područja općine Centar da u prostorijama ove firme razvijaju svoje ideje, poduzetnički duh, poslovne vještine, te povezivanje sa tržištima lokalnih i globalnih kompanija, sve u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih i poboljšanja ekonomske situacije u državi.

 

-Od svog osnivanja prije dvije i po godine uspjeli smo registrovati 46 kompanija na području općine Centar. U našem centru svaki mjesec obrazujemo oko 60 korisnika, uglavnom mladih ljudi, gdje imamo saznanja da je nekoliko osoba, zahvaljujući stečenim znanjima i vještinama, dobilo stalno zaposlenje, objasnila je Bojana Škrobić-Omerović, suosnivačica „Networksa“, pokazujući zašto je Općina Centar odlučila da kao partnera odabere upravo ovu firmu.