Networks Events

  • 02.21.2018.

Posjeta Premijera FBiH Fadila Novalića Networksu

U zadnjoj sedmici februara, kao dio aktivnosti na poboljšanju korporativnog upravljanja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine je organizovao dvodnevne tematske radionice u Networksu. Tokom 20. i 21. februara, u okviru radionica koje su u skladu sa obavezama iz Reformske agende, posebna pažnja je posvećena poboljšanju učinka privrednih društava u državnom vlasništvu, te promovisanju principa korporativnog upravljanja. Radionice predstavljaju nastavak ranije započetih aktivnosti, i po ranijim iskustvima, predstavljaju kvalitetnu platformu za diskusiju i razmjenu mišljenja.

Tokom drugog dana, inovacijski i poduzetnički centar Networks posjetio je i Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić te su mu tom prilikom osnivači Bojana Škrobić-Omerović i Edin Mehić predstavili koncept Networksa, viziju i aktivnosti na jačanju start-up i coworking zajednice u BiH.